Witam wszystkich na witrynie INZ.COM.PL

Cel utworzenia

Celem utworzenia witryny jest przekazanie informacji na mój temat i temat mojej firmy oraz i wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa i moich zainteresowań w sposób maksymalnie ogólnie dostępny.

Struktura witryny

Witryna INZ.COM.PL podzielona została na dwie główne części A i B:

Działalność – o mnie i o firmie

Cześć witryny stanowiąca informację na mój temat i temat mojej firmy „INŻ Obsługa Budownictwa”

Kompendium – materiały i pliki pobrania

Część witryny zawierająca szeroko rozumiane informacje i treści oraz materiały do pobrania z zakresu działalności firmy i zainteresowań autora.

 

Close Menu