Witam wszystkich na witrynie INZ.COM.PL

Cel utworzenia

Celem utworzenia witryny jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym informacji na mój temat i temat mojej firmy oraz treści dotyczących szeroko rozumianego budownictwa i moich zainteresowań.

Struktura witryny

Witryna INZ.COM.PL podzielona została na dwie główne części:

Działalność – o mnie i o firmie

Cześć witryny stanowiąca informację na mój temat i temat mojej firmy: „INŻ Obsługa Budownictwa”

Kompendium – materiały i pliki pobrania

Część witryny zawierająca szeroko rozumiane informacje i treści oraz materiały do pobrania z zakresu budownictwa i działalności firmy oraz moich zainteresowań.

 

Close Menu