Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego,  Kierownik Budowy jest jednym z uczestników procesu budowlanego (poza Inwestorem, Projektantem i Inspektorem Nadzoru).

Ustanowienie Kierownika Budowy jest obowiązkiem Inwestora.

Jednym z podstawowych obowiązkiem Kierownika Budowy jest:

„kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy”

 

Close Menu