Działalność firmy pokrywa się z moim wykształceniem i obejmuje cały zakres proces budowlanego:

  • przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej,
  • opracowanie dokumentacji przetargowej,
  • kierowanie, nadzorowanie robót budowlanych,
  • kosztorysowanie i wyceny robót budowlanych,
  • odbiory robót budowlanych,
  • przeglądy obiektów budowlanych,
  • inwentaryzacje obiektów budowlanych
  • opinie i ekspertyzy budowlane.

Zakres działalności obejmuje wszelkie budynki, budowle i obiekty budowlane w tym obiekty zabytkowe.

Pełnię obowiązki zarówno jako przedstawiciel Inwestora, Użytkownika lub Wykonawcy.

W tym okresie pracowałem jako kierownik budowy, inspektor nadzoru, projektant i inwestor zastępczy, na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej i eksploatacji obiektów budowlanych, w tym również przy remontach obiektów zabytkowych.

Posiadam ponad 30-to letnie doświadczenie w samodzielnej pracy zawodowej.

Moja wiedza i doświadczenie pozwala realizować osobiście wszelkie zlecenia związane z prowadzoną działalnością z pełną świadomością potencjalnych problemów  oraz z praktyczną zdolnością przewidywania mogących wystąpić zagrożeń realizacyjnych i wcześniejszym ich eliminowaniem.

Osoby zainteresowane współpracą proszę o zapoznanie ze szczegółową ofertą i kontakt osobisty.

Close Menu